Uprzejmie informujemy, że nasz placówka została zakwalifikowana do otrzymania wsparcia w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Dofinansowanie w kwocie 80 zł miesięcznie za Dziecko przeznaczone jest na obniżenie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców.

Program Maluch + 2021 finansowany jest ze środków budżetu Państwa.

Cel: dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Tygryski

Wartość dofinansowania: 22 960 zł